Inschrijven

U wordt lid van ZPC De Hof door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Voordat u zich inschrijft verzoeken wij u vriendelijk onderstaande informatie goed te lezen.

 

Procedure

(Meer informatie hierover treft u aan onder het artikel 'Contributie' onder Lidmaatschap)

 

 1. Inschrijfgeld
  Na het versturen van uw digitale inschrijving ontvangt u automatisch een e-mail met als bijlage uw (gedeeltelijke) inschrijfformulier. Wij verzoeken u de gegevens de controleren. Het inschrijfgeld ad Euro 10,- wordt automatisch geïncasseerd bij de eerste contributie-inning.
 2. Plaatsing
  De Technische Commissies kijkt of er ruimte is voor plaatsing in een team of selectie. Indien ja, dan volgt de contributieheffing naar gelang iemand is ingedeeld in een team of selectie. U wordt hierover geïnformeerd door de betreffende technische commissie of trainers. In de periode maart tot en met juni zijn de voorbereidingen voor de jeugdteams voor het komende seizoen en zult u bericht ontvangen omtrent mogelijke plaatsing voor het komende seizoen.
 3. Automatische Incasso
  Inningen worden uitsluitend via automatische incasso gedaan. Door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen, gaat u hiermee akkoord.
 4. Clubregels
  Met het indienen van een ingevuld inschrijfformulier bent u akkoord met de Clubregels. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan vermeld op deze website onder "Algemeen".
 5. Locaties
  ZPC De Hof is een zwemvereniging voor de gehele gemeente Hof van Twente. Om deze reden maken we gebruik van verschillende zwembaden binnen onze gemeente en in sommige gevallen zelfs daarbuiten. Ook kunnen trainingen verschuiven van de ene naar de andere locatie.
 6. Opzegging lidmaatschap
  Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden per 30 juni of per 31 december met in achtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand. 

  Opzeggingen moeten dus uiterlijk op 31 mei of 30 november in het bezit zijn van de ledenadministratie.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u de aanmelding doen. Download dit formulier en e-mail het ingevulde fornulier aub naar de ledenadministratie. 

Ledenadministratie

De ledenadministatie kan via onderstaand persoon benaderd worden:

Mevr. A. Holterman-Ruinemans

ledenadministratie@zpcdehof.nl

 

De Ledenadministratie streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren op reacties/vragen van de aanvragers. Vooral tijdens het zomerreces (juli/augustus) kan er echter een substantiële tijd zitten tussen de vraag en het antwoord. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Klik op onderstaande link voor het inschrijfformulier.

Downloads: