Code Blauw

Graag willen wij iedereen bewust maken van de afspraken die wij als vereniging hebben gemaakt om op een verantwoorde, goede manier met elkaar om te gaan. Veiligheid, fysiek, maar ook zeker mentaal is van essentieel belang. ZPC De Hof volgt de richtlijnen van Code Blauw (zie bestand onderaan). Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. We merken de laatste tijd dat we vaker gesprekken moeten voeren m.b.t. Code Blauw.

Een oproep aan ons allen: We hebben met allemaal vrijwilligers binnen onze vereniging te maken. Iedereen doet zijn best. Blijf bij ongenoegen respectvol richting elkaar. Meld bij je trainer, het bestuur of bij de VertrouwensContactPersonen als er zaken zijn waar jij tegenaan loopt. Samen moeten wij ervoor zorgen dat iedereen lekker kan sporten bij ZPC De Hof.

Een aantal belangrijke afspraken hierbij zijn: 

  • Ga met respect om met alle medesporters en de trainer die voor jou aan het bad staat.
  • Behandel het zwembadpersoneel met respect. Het is niet de bedoeling dat wij zelf de bodem bedienen of achter de bar komen. Blijf ook respectvol als je even moet wachten op jouw drankje.
  • Behandel elkaar met respect in de kleedkamers.

Wij adviseren jullie om als er iets gebeurd is, eerst contact te zoeken met de trainer in een privé app, of mondeling op het zwembad. Zij zullen het verder oppakken. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kun je je ook altijd richten tot het bestuur of richting onze vertrouwenscontactpersonen, Paulien Slomp en Gert-Jan Abbink. Zij zijn te bereiken via vcp@zpcdehof.nl. Laten we er met z’n allen op toezien dat er veilig, sportief en gezellig gesport kan worden binnen onze vereniging! Dat kunnen wij!

Downloads: