• Home
 • Algemeen
  • Informatie
  • Clubregels
  • Zwembaden
  • Contact
 • Zwemmen
  • Trainingen
  • Wedstrijdkalender
  • Uitnodigingen
  • Uitslagen
  • Wedstrijdverslagen
  • Limieten
  • Recreatief
  • G Zwemmen
  • Clubrecords
  • Contact
 • Waterpolo
  • Teams
   • Jeugd o11a
   • Jeugd o13a
   • Jeugd o13b
   • Jeugd o15a
   • Dames 1
   • Dames 2
   • Dames 3
   • Heren 1
   • Heren 2
   • Heren 3
   • Heren 4
   • Heren 5
  • Trainingen
  • W-Official en EHBO rooster
  • Wedstrijden
  • Contact
 • Triathlon
  • Informatie
 • Lidmaatschap
  • Nieuwe leden
  • Contributies
ALV 2015
Goor, Maart 2016


Aan: de seniorleden en ouders van de juniorleden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op Maandag 21 Maart 2016, aanvang 20.15 uur in het theatergebouw de Reggehof de Höfte 5 7471DK Goor.

Onderstaand de agenda.

 1. Opening.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 2015.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing Hoofd TC zwemmen Marcel Nieuwenhuis Penningmeerster Anja van der Neut herkiesbaar  
 5. Beleidsplan van bestuur ZPC DE HOF
 6. Jaarverslagen 2015. Deze zijn te via www.zpcdehof.nl onder het tabblad “INFO”, kopje “ALV” één week voor aanvang van de ALV in te zien.
  1. Secretaris;
  2. TC waterpolo;
  3. TC zwemmen;
  4. Penningmeester:

    i.    Jaarrekening 2015 en 2016;

    ii.   Kascommissie: 

    iii.  Verslag; Kasper Morsink en Mieke Scholten Schriftelijk

    iv.  Verkiezing kascommissie 

    v.   Begroting en prognose 2016;

    vi.  Contributie 2016;

 

        7. Voorstellen nieuwe hoofdtrainster A1

        8.Huldigen jubilerende leden;

 

PAUZE

 

        9.Presentatie sponsorcommissie

        10.Rondvraag

11.Sluiting

 

Ik hoop U in grote getale te mogen verwelkomen en vertrouwende op een constructieve vergadering, teken ik.

 

Met vriendelijke groet,

 

ZPC De Hof

Hilko Pruntel, voorzitter

 

Opmerkingen:

De algemene ledenvergadering is voor alle leden toegankelijk.

Seniorleden zijn leden die op 1 januari van dit jaar (2016) 16 jaar of ouder zijn.

Bij een eventuele stemming tellen de stemmen van de leden van 16 jaar en ouder voor 5 stemmen. De stemmen van leden jonger dan 16 jaar voor 1 stem.

01-03-2016 | Clubnieuws | 771