• Home
 • Algemeen
  • Informatie
  • Clubregels
  • Zwembaden
  • Contact
 • Zwemmen
  • Trainingen
  • Wedstrijdkalender
  • Uitnodigingen
  • Uitslagen
  • Wedstrijdverslagen
  • Limieten
  • Recreatief
  • G Zwemmen
  • Clubrecords
  • Contact
 • Waterpolo
  • Teams
   • Jeugd o11a
   • Jeugd o13a
   • Jeugd o13b
   • Jeugd o15a
   • Dames 1
   • Dames 2
   • Dames 3
   • Heren 1
   • Heren 2
   • Heren 3
   • Heren 4
   • Heren 5
  • Trainingen
  • W-Official en EHBO rooster
  • Wedstrijden
  • Contact
 • Triathlon
  • Informatie
 • Lidmaatschap
  • Nieuwe leden
  • Contributies
Opstart zwemtrainingen per 25-05
Yes, we mogen weer!
Na weken dat we het water niet in mochten, gaan bijna alle sportgroepen vanaf 25 mei weer te water. In overleg hebben we besloten dat onze G-zwemmers nog even wachten. Samen met deze groep bepalen we een startmoment en tijdstip. De andere leden kunnen met in achtneming van het bijgevoegde protocol weer gebruik maken van het zwembad. Dit rooster is in principe geldig tot 4 juli a.s..

Protocol
Samen met Sportfondsen Hof van Twente is er een protocol "Zwemmen bij ZPC De HOF" opgesteld. Deze is bijgevoegd bij deze mail. Alle leden dienen kennis te nemen van dit protocol en zich hieraan te conformeren. Als vereniging zijn we genoodzaakt om het protocol strikt op te volgen en te handhaven. Bij Covid19 of protocol gerelateerde vragen of opmerkingen zijn Guido de Vries (waterpolo), Kasper Morsink (G-zwemmen, recreatief zwemmen senioren en triathlon) en Gerald Spijksma (wedstijdzwemmen) de corona coördinatoren en eerste aanspreekpunten binnen de vereniging.

Trainingsrooster
In het protocol is ook het (iets aangepaste) trainingsrooster opgenomen. Sommige groepen zijn groter dan het maximaal toegestane deelnemers. Daarom geldt er een aanmeldingsprocedure of soms zelfs een uitnodigingsprocedure. Hiermee willen we voorkomen dat een lid voor niets naar het zwembad komt en houden we controle over het maximaal aantal deelnemers. We hebben de hoop dat we met deze indeling voldoende trainingsmomenten voor iedereen aan kunnen bieden. De manieren van communiceren varieert per doelgroep en worden binnen de doelgroep gecommuniceerd.

Voor de opstartweek hebben we er voor gekozen om geen landtrainingen aan te bieden. Gezien het succes hiervan in de afgelopen weken, is het realistisch dat we dit na Pinksteren alsnog weer gaan aanbieden.

Ontdekkingsreis
De opstart is voor alle betrokkenen een nieuwe situatie. We gaan in komende periode deze nieuwe situatie ontdekken en ervaren. Dit doen we met elkaar. Mochten er vragen / opmerkingen zijn, dan staan we daar zeker voor open. Ook is de kans groot dat er in de komende weken aanpassingen gaan plaatsvinden op datgene wat we nu presenteren. Blijf daarvoor openstaan en zorg voor elkaar.

Ondanks alle regeltjes ten behoeve van ieders gezondheid, kijken wij er naar uit om weer gebruik te kunnen maken van het zwembad. We wensen jullie weer veel sport plezier toe!

 Het bestuur, TC’s waterpolo en zwemmen ZPC De Hof

22-05-2020 | Clubnieuws | 877